Zgłoś zdarzenie niepożądane

Zgodnie z obowiązującym prawem USP posiada system nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych. System ten pozwala na ciągłą ocenę profilu bezpieczeństwa produktów leczniczych, a także zapewnienie pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa ich stosowania zarówno osobom wykonującym zawód medyczny, jak i pacjentom. Analizie podlegają wszystkie przekazane do nas informacje. W związku z tym prosimy o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych naszych produktów leczniczych w następujący sposób:

Załączony formularz prosimy wypełnić, podpisać i wysłać faksem na numer +48 (22) 344 74 10 lub mailem na adres pv@usp.pl, a oryginał wysłać listem poleconym na adres:

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35A
02-822 Warszawa

UWAGA! Prosimy podać jak najwięcej informacji wskazanych w formularzu. Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać co najmniej:

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

tel: +48 (22) 543 64 00
lub tel. kom.: +48 519 031 217

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez US Pharmacia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 40, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z Art. 24 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne.