Zgłoś zdarzenie niepożądane

Zgodnie z obowiązującym prawem US Pharmacia sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny produktów leczniczych posiada system nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych. System ten pozwala na ciągłą ocenę profilu bezpieczeństwa produktów leczniczych, a także zapewnienie pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa ich stosowania zarówno osobom wykonującym zawód medyczny, jak i pacjentom. Analizie podlegają wszystkie przekazane do nas informacje. W związku z tym prosimy o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych naszych produktów leczniczych w następujący sposób:

Załączony formularz prosimy wypełnić, podpisać i wysłać faksem na numer +48 (22) 344 74 10 lub mailem na adres pv@usp.pl, a oryginał wysłać listem poleconym na adres:

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Kopertę należy opisać „DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE LEKU”

UWAGA! Prosimy podać jak najwięcej informacji wskazanych w formularzu. Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać co najmniej::

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

tel: +48 (22) 543 64 00
lub tel. kom.: +48 519 031 217

Informujemy, że mają również Państwo możliwość zgłoszenia działania niepożądanego dzwoniąc pod numery telefonów podane w Serwisie lub kontaktując się z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.