Informacja o ochronie danych osobowych w Grupie USP

Ochrona prywatności jest jednym z priorytetów spółek z Grupy USP. W ramach naszej działalności staramy się zbierać wyłącznie dane niezbędne do naszych, ściśle określonych celów, zapewnić Państwu pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach.

W związku z naszym otwartym podejściem do problematyki ochrony prywatności chcemy przekazać Państwu również podstawowe informacje o nowych przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

RODO – podstawowe informacje

„RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – to nowy akt prawny, który określa zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w całej Unii Europejskiej. RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Kogo dotyczy RODO?

Nasza zgodność z przepisami RODO

Spółki z Grupy USP podjęły wiele działań i wysiłków, których celem jest zapewnienie Państwa danym odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa. W naszej codziennej działalności dokładamy należytych starań, aby zagwarantować zgodność przetwarzania danych z wymaganiami RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W celu zapewnienia łatwego dostępu do wszystkich kluczowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach niniejszej sekcji udostępniliśmy szereg informacji dotyczących poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje skorzystaj z jednego z poniższych linków:

  1. Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych w ramach strony internetowej USP Zdrowie
  2. Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych w serwisach społecznościowych prowadzonych przez USP Zdrowie
  3. Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych na portalu stworzonedlafarmaceuty.pl
  4. Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dla kandydatów do pracy w spółkach z Grupy USP
  5. Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dla osób zgłaszających działania niepożądane
  6. Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych osób fizycznych, z którymi spółki z Grupy USP zawierają umowy handlowe
  7. Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych osób wyznaczonych przez naszych Partnerów do kontaktu ze spółkami z Grupy USP
  8. Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dla podmiotów kupujących produkty USP Zdrowie od partnerów biznesowych USP Zdrowie
  9. Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych osób fizycznych, które kontaktują się z nami telefonicznie, za pomocą poczty elektrycznej lub poczty tradycyjnej w dowolnej sprawie
  10. Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych dziennikarzy

Jak zgłosić potencjalne naruszenie ochrony Danych Osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych zawsze łączy się z ryzykiem wystąpienia pewnych zdarzeń, które mogą spowodować przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie danych osobowych, czy też nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych.

Przykładami takich zdarzeń jest błędne zaadresowanie wiadomości mailowej, utrata dokumentu papierowego lub wykasowanie danych z pamięci komputera.

W sytuacji, w której podejrzewają Państwo, że takie zdarzenie miało miejsce w przypadku spółek z Grupy USP prosimy o kontakt i przekazanie nam stosownych informacji drogą mailową na adres: daneosoboweusp@usp.pl lub na adres USP Zdrowie sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Z uwagi na troskę jaką przykładamy do ochrony Państwa prywatności, prosimy o przekazanie najbardziej precyzyjnych informacji na temat zgłaszanego zdarzenia (na przykład: charakter naruszenia, czas i miejsce zdarzenia, osoby, których zdarzenie mogło dotyczyć).