Społeczna odpowiedzialność biznesu

Fundamentalnym obszarem naszego zainteresowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu jest troska o zdrowie poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych, kreowanie nowego stylu życia oraz propagowanie fachowej wiedzy, która umożliwia świadome wybory dotyczące zdrowia.

W ramach działań CSR angażujemy się między innymi w następujące kampanie:

Zadaniem Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie jest podniesienie świadomości wszystkich osób w zakresie powszechnie występujących chorób. Centrum swoją misję realizuje głównie poprzez stronę internetową www.centrumgrypa.pl oraz współpracę z ekspertami medycznymi i przedstawicielami mediów.

Ogólnopolska kampania edukacyjna "Zdrowe Zatoki" - to źródło informacji o zapaleniu zatok i bólu zatok, skutecznej profilaktyce oraz sposobach walki z tym schorzeniem.

Wspieranie inicjatyw lokalnych:

Jesteśmy także partnerem dla farmaceutów:

Polityka charytatywna

Nasze działania społeczne koncentrują się wokół wspierania inicjatyw związanych z edukacją w zakresie ochrony zdrowia. W zakresie udzielania darowizn zasadą stosowaną w naszej firmie jest wspieranie potrzebujących wyłącznie za pośrednictwem instytucji: Caritas Polska oraz Polski Czerwony Krzyż. Uprzejmie informujemy, że nie rozpatrujemy zapytań kierowanych do nas przez osoby indywidualne.