Pandemia COVID-19 cały czas trwa, a my cały czas staramy się pomagać. Kierując się naszą misją, wsparliśmy Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, działającą między innymi w obszarze równego dostępu do edukacji dla dzieci. #Wtrosceo to, aby dzieci będące pod opieką fundacji mogły uczestniczyć w edukacji zdalnej, przekazaliśmy laptopy, iPady oraz telefony komórkowe. Sprzęt trafił do Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, a następnie zostanie przekazany do innych ośrodków. Sprzęt posłuży zarówno dzieciom, jak i terapeutom w celu prowadzenia terapii.

Bardzo się cieszymy, że w tym wyjątkowym okresie, przed Świętami, mogliśmy wesprzeć potrzebujących.