Nasza firma podpisała Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety, który został wypracowany przez organizacje zrzeszające producentów suplementów diety: Krajową Radę Suplementów i Odżywek (KRSiO), Polską Izbę Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych (Polfarmed), Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) oraz Suplementy Polska – Związek Producentów i Dystrybutorów.

Dlaczego jest to tak istotne?

W trosce o bezpieczeństwo i edukację konsumenta niezwykle istotne było wprowadzenie regulacji, które zapewnią konsumentowi rzetelną i jasną informację dotyczącą suplementów diety, a tym samym zrozumienie różnicy pomiędzy tą kategorią produktów a lekiem.

Jakie nowe regulacje wprowadza Kodeks?

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety wprowadza m.in. ustanowienie obowiązku umieszczania nazwy kategorii „suplement diety” w reklamie, zakazuje wykorzystywania wizerunku lub rekomendacji lekarza czy farmaceuty, a także odnoszenia się w reklamie do chorób, sugerując właściwości lecznicze produktu.

Jako USP Zdrowie jesteśmy zdecydowanie za uporządkowaniem i wprowadzeniem wysokich standardów dotyczących sposobu komunikacji, promocji i reklamy suplementów diety.

Troska o rzetelną komunikację, właściwą edukację, a finalnie o zdrowie konsumenta, jest wpisana w misję naszej firmy. Z tego powodu podpisanie Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety było ważne nie tylko dla naszych pacjentów, ale również dla nas.