Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich

W 2018 roku Grupa USP nabyła zakład przy ul. Bierutowskiej 87, przy którym powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowe USP (CBR USP), umożliwiające rozszerzenie działalności badawczej w obszarze nowych technologii, metod badawczych, a także produktów leczniczych.

W ramach projektu „Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego US Pharmacia”, firma otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na stworzenie nowego obiektu i wyposażenie go w niezbędną aparaturę badawczą dla dwóch tworzonych laboratoriów. W zakresie wsparcia Unii Europejskiej w inwestycje dotyczące infrastruktur B+R przedsiębiorstw otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w wysokości 5 416 251 PLN.

Dzięki inwestycji stworzona zostanie przestrzeń dedykowana pod prowadzenie projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, która będzie spełniała warunki konieczne dla przeprowadzenia pełnego zakresu prac związanych m.in. z opracowywaniem nowych produktów leczniczych. Powstanie CBR USP umożliwi rozwój w obszarze opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów oraz technologii, wykorzystywanych w ramach własnej działalności Spółki.

Realizacja inwestycji oraz agendy badawczej zaplanowana jest na lata 2020-2026.

Całkowita wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 26,5 mln zł.

< Wróć do listy projektów